Social Distancing ลดผู้ป่วยรับผิดชอบสังคม

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


Social Distancing ลดผู้ป่วยรับผิดชอบสังคม thaihealth


แฟ้มภาพ


การรักษาระยะห่างระหว่างกันหรือ (Social Distancing) คือทำให้เกิดระยะห่าง 1 เมตร เป็นอีกหนึ่งมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 


นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าเจตนารมณ์ของการทำเรื่อง การรักษาระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) คือทำให้เกิดระยะห่าง 1 เมตร เพราะโรคนี้ติดกันทางละอองฝอย คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ในการรับมือโรคระบาดต่างๆ และนานาประเทศถูกต้องตามหลักวิชาการ มีสัญญานบางอย่างที่จะพบ ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงต้องออกมาตรการดังกล่าวออกมา


สำหรับคนที่มีอาการไข้ ไม่สบาย คล้ายไข้หวัด มีประวัติเสี่ยงหรือไม่ เช่น ไปต่างประเทศมา หรือไปสถานที่ ตามประกาศ หรือสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหรือไม่ หากไม่ใช่กลุ่มเหล่านี้ แปลว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ขอให้ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ พบแพทย์แถวบ้านก็ได้ในกรณีไม่เสี่ยง


"แต่หากเป็นกลุ่มเสี่ยง มีไข้ ไม่สบาย มีประวัติเสี่ยงทางระบาดวิทยา หากต้องออกไปโรงพยาบาลขอให้ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด อาจเรียกรถของทางราชการให้มารับ หรือไปรถส่วนตัวได้ขอให้ไป รถส่วนตัว เมื่อถึงที่โรงพยาบาลแล้ว จะมีจุดคัดกรอง แยกออกไปดูแลเป็นพิเศษต่างหาก และขอยืนยันว่า คนไทยทุกคนมีสิทธิการรักษาตรวจฟรี รักษาฟรี แต่ขอให้เข้าเกณฑ์"


กรณีที่อยากจะขอร้อง คือ คนที่ อยากไปตรวจเพื่อความสบายใจ ไม่มีเหตุอะไรที่สงสัยเลย ขอความกรุณาว่าอย่าไปตรวจเพราะอาจจะเกิดความกังวลทางจิต ทำให้ ไม่สบายใจไปหลายวัน ระหว่างรอผล ผลออกมาอาจจะเป็นบวกปลอม สร้างความยุ่งยาก ขณะเดียวกัน หากไม่แน่ใจให้โทรมาที่ 1111 หรือ 1422


"ต้องเปลี่ยนความกลัว เป็น ความรู้ที่ถูกต้อง มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ต้องเข้าใจก่อนว่าเชื้อแพร่อย่างไร ต้องป้องกันอย่างไร และป้องกันคนอื่นให้ได้ สิ่งสำคัญ คือ รับผิดชอบต่อสังคม เสียสละส่วนน้อย เพื่อคนส่วนใหญ่ เสียสละ 14 วันของเราเพื่อรักษาประเทศชาติ 1422 เป็นระบบคู่สายที่ดีมากยังล่ม ดังนั้น เราจึงมี 1111 ขึ้นมา สิ่งสำคัญ คือ พี่น้องประชาชน ต้องเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนส่วนรวม"


"สุดท้าย คำถามที่ถามมากในขณะนี้ที่ว่าจะเข้าระยะ 3 เมื่อไหร่ ต้องเรียนว่าอย่าสนใจระยะ 2 ระยะ 3 อยู่เลย ตอนนี้อยู่ระยะ 2 สิ่งสำคัญ ที่สุดคือจะลดการแพร่การเพิ่มผู้ป่วย ให้น้อยที่สุด เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน แต่จะเตรียมความพร้อมทุกอย่างรองรับหากสถานการณ์ เลวร้ายที่สุด ให้พร้อมมากที่สุด ขอให้ มั่นใจ" นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code