Smart City เมืองปลอดภัย คนปลอดภัย

featured

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน เวลา 13.00 น. ณ ศาลาว่ากรกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสภากาชาดไทย สำนักงานเขตเขตพระนคร สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 5 พร้อมยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “Smart City : เมืองปลอดภัย คนปลอดภัย” และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ “ขอบคุณ ที่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ใช้รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงทางม้าลาย ด้วยการลดความเร็วเขตชุมชนและชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้าม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3yjNByx

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ