“PrEP in The City” รณรงค์สร้างความรู้หญิงข้ามเพศ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


“PrEP in The City” รณรงค์สร้างความรู้หญิงข้ามเพศ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ thaihealth


เเฟ้มภาพ


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวโครงการ “PrEP in The City” รณรงค์สร้างความรู้หญิงข้ามเพศ ส่งเสริมการเข้าถึง “ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี” หรือยาเพร็พ (PrEP) เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทย


ที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวิจัยและสนับสนุนนโยบาย สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี พญ.นิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ดร.สตีเว่น จี โอลีฟ ผู้อำนวยการองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย และนพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดตัวแคมเปญ “PrEP in The City” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการเข้าถึงยาเพร็พในประชากรหญิงข้ามเพศในประเทศไทย และส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะเชิงบวกสร้างพลังให้หญิงข้ามเพศใส่ใจสุขภาพตนเอง เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทย


ดร.สาธิต กล่าวว่า การเปิดตัวโครงการ “PrEP in The City” มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการยุติการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทย โดยเฉพาะประชากรหญิงข้ามเพศ มีการเปิดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชนคนข้ามเพศ พร้อมเสนอการให้บริการสุขภาพและเอชไอวีแก่หญิงข้ามเพศด้วยการใช้ “ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี” หรือเพร็พ (Pre-Exposure Prophylaxis : PrEP) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเอชไอวี แม้ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการระบาดของเอชไอวีลดลง แต่ยังพบอัตราการติดเชื้อที่มีความชุกสูง โดยเฉพาะหญิงข้ามเพศที่มีอัตราความชุกของการติดเชื้อสูงร้อยละ 17 และพบว่าหญิงข้ามเพศเข้าถึงยาเพร็พเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและสถานที่ให้บริการ


ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข จะร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบบริการที่เป็นมิตรและมีคุณภาพให้แก่ผู้รับบริการในประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560 – 2573 บรรลุเป้าหมายหยุดยั้งการระบาดของเอชไอวีไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขภายในปี พ.ศ.2573 ตามที่ประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบต่อพันธะสัญญานานาชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และปฏิญญาการเมืองด้านเอชไอวีในการประชุมระดับสูงสหประชาชาติ


ทั้งนี้ แคมเปญ “PrEP in The City” เป็นโครงการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี และรณรงค์ให้หญิงข้ามเพศได้เข้าถึงยาเพร็พมากขึ้น เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวี ออกแบบและจัดทำโดยหญิงข้ามเพศ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนหญิงข้ามเพศจากทั่วประเทศ ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ยาเพร็พในชีวิตประจำวัน และเปิดภาพลักษณ์ของยาเพร็พว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าเป็นยาสำหรับคนที่มีความเสี่ยง การรณรงค์ครั้งนี้มุ่งหวังให้สร้างสภาวะแวดล้อมในสังคมสนับสนุนให้คนหันดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น รวมถึงการลดอคติ ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนข้ามเพศในเมืองไทยอีกด้วย


สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โทร.0 2590 3215 หรือตรวจสอบรายชื่อสถานบริการที่ให้บริการที่เว็บไซต์ http://buddystation.ddc.moph.go.th/search_store/clinic-prep/page/3

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ