PHOL เดินหน้าพัฒนาองค์กร สู่ Happy Workplace อย่างยั่งยืน

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ phol จับมือ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. จัดทำโครงการ “การพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ happy workplace อย่างยั่งยืน” สร้างความสุขในการทำงานแก่พนักงาน เพื่อการเติบโตอย่างเข็มแข็งในองค์กร

phol เดินหน้าพัฒนาองค์กร สู่ happy workplace อย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้อง meeting room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ คณชวลิต หวังธำรง (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ phol ผู้ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมครบวงจรระดับแนวหน้าของประเทศไทย ถ่ายภาพเป็นเป็นที่ระลึกร่วมกับนพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.  ในโอกาสลงนามความร่วมมือและประชุมเริ่มต้นโครงการ “การพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ happy workplace อย่างยั่งยืน” ปีที่1

โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เพื่อทำให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต โดยในโครงการนี้ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรปฏิบัติการ และมีบริษัท ฟาบริเนท จำกัด เป็นองค์กรพี่เลี้ยง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)          

ที่มา: เว็บไซต์ไทยพีอาร์ดอทเน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code