Palliative Care การดูแลแบบประคับประคอง

การดูแลแบบประคับประคอง

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2565 ที่ หอประชุมพระเทพประสิทธิมนต์ 71 ชั้น 9 อาคารภูมิพิพัฒน์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จัดเสวนานโยบาย “ปักหมุด Palliative Care ใน กทม.” แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และแนะนำการขับเคลื่อนงานการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับทุกช่วงเวลาของชีวิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=313851

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ