MOU ความร่วมมือสร้างทักษะการรู้เท่าทันการพนันเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน

พนันออนไลน์

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2567 ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) สร้างทักษะการรู้เท่าทันการพนันเพื่อป้องกันเด็ก และเยาวชน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ผลสำรวจพฤติกรรมพนันออนไลน์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 15-25 ปี ทั่วประเทศ จำนวน 5,010 ตัวอย่าง ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 2566 โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า เล่นพนันออนไลน์กว่า 3 ล้านคน ผ่านการกระตุ้นชักชวนผ่านสื่อออนไลน์แต่ละแพลตฟอร์มอย่างกว้างขวาง ซึ่งคนรุ่นใหม่ประมาณ 1.4 ล้านคน เสี่ยงกลายเป็นนักพนันที่เป็นปัญหา นำไปสู่โรคติดพนัน หรือ Pathological Gambling มีผลโดยตรงต่อสมอง เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย และใช้สารเสพติดสูงกว่าคนทั่วไปถึง 2-5 เท่า ด้านสภาพแวดล้อม 97% มีคนรู้จักเล่นพนัน นอกจากนี้ยังมีการแชร์ บอกต่อ หรือชักชวนให้ร่วมเล่นพนันอีกจำนวนมาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=354178

Shares:
QR Code :
QR Code