Learning Together Issue : 8

featured

Learning Together ฉบับที่ 8 “บทเรียนความสำเร็จเครือข่ายสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย” แนวทางการทำงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยกิจกรรมทางกายที่น่าเรียนรู้
(ดาวโหลดเอกสารได้แล้ววันนี้)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ