i bike i walk ร่วมสร้างสีสันในงาน มหกรรมกีฬามหามงคล “เมืองมีชีวิต คนมีชีวา”

 

ในวโรกาสที่วันฉัตรมงคลเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับภาคีออกกำลังกาย กีฬา และภาคีสุขภาพด้านอาหาร ด้านจิตใจ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมกีฬามหามงคล” ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง และเทิดพระเกียรติเป็นปฏิบัติบูชา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น “กษัตริย์นักกีฬา” tcc ในฐานะภาคี สสส. ได้ร่วมปฏิบัติบูชา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำเมืองให้มีชีวิต คนมีชีวา ในกิจกรรมมหกรรมกีฬามหามงคล 2556 ที่สนามหลวงด้วย 

กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ…ปั่นเลาะรอบเกาะรัตนโกสินท์ 

แม้จะร้อนไป ปั่นไป …แต่หนุ่มต่างชาติคนนี้ก็ถูกใจมิหยอก 

ปั่นไป ยิ้มไป ….คนมีชีวา 

เกมขวัญใจ วัยสาว (เหลือ) น้อยทุกคน 

รอยยิ้ม เสียงหัวเราะของคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ทีมงานหายร้อน หายเหนื่อย หายเมื่อย และไม่ล้า 

 

 

ที่มา : ชมรมจักรยาน เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

Shares:
QR Code :
QR Code