Human of Street ‘คืนคนไร้บ้านสู่สังคม’

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 


Human of Street 'คืนคนไร้บ้านสู่สังคม' thaihealth


แฟ้มภาพ


รวมพลังผลักดันนโยบายเพื่อการเข้าถึงสิทธิและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน พร้อมสร้างการรับรู้ใหม่


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) โดยสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายคนไร้บ้าน จัดงาน Human of Street (Season 2): Greeting for the Homeless ขึ้นที่พิพิธบางลำพู


อีกหนึ่งงานที่ทดสอบวัดใจว่า  คุณพร้อมรู้จักตัวตน พร้อมเปิดใจรับ "คนไร้บ้าน" มากแค่ไหนครั้งนี้จึงใช้พื้นที่พิพิธบางลำพูมาเนรมิตเป็นพื้นที่ส่งเสียงความรู้สึกนึกคิด และสิ่งที่ "คนไร้บ้าน" เป็น อยู่ และเผชิญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสและเปิดใจกับคนไร้บ้านมากขึ้น


ไม่ว่าจะเป็น Homeless Caf : จิบกาแฟ ชิมเบเกอร์รี พร้อมบทสนทนาดีๆ กับคนไร้บ้าน ในอีกโซนของงานคือการจัดนิทรรศการ : เข้าใจและเข้าใกล้ ความคิดอ่านคนไร้บ้าน กับผลงานคนรุ่นใหม่ จากเวที Homeless Creative Lab  ในนิทรรศการชุด "เรื่องเล่าริมทาง"  และ "Homeless Experience" โดย นิสิตมหาวิทยาลัยศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หลังจากนั้นมาดูหนังของคนไร้บ้านอีกมุมโลก (นิวยอร์ก) จากเรื่อง "Homeless" โดยกลุ่ม DocClub และ "ทางผ่านของบีระ" สารคดีชีวิตเด็กเร่ร่อน จากไทยพีบีเอส  อีกมุมกิจกรรมสุดน่ารักคือ ถุงนอน corner พื้นที่สำหรับจิตอาสาที่มาร่วมประดิษฐ์ ถุงนอนเพื่อส่งกำลังใจให้คนไร้บ้าน


Human of Street 'คืนคนไร้บ้านสู่สังคม' thaihealth


ส่วนของเวทีกลางฟังดนตรีในสวนเพลง เพื่อคนไร้บ้าน โดย บิว The Voice  จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ และแชร์มุมมองกับ วงเสวนา "Greeting For The Homeless : เพื่อสิทธิ์ เพื่อชีวิต คนไร้บ้าน" จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่ร่วม ขับเคลื่อนในประเด็นคนไร้บ้าน


อนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการ แผนงานสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. กล่าวถึง งานนี้ว่า Human of Street (Season 2): Greeting for the Homeless เป็นโครงการ ที่ต้องการชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาที่คนไร้บ้าน ต้องประสบและเป็นอุปสรรคสำคัญในการตั้งหลักชีวิต โดยเฉพาะประเด็นทางด้านการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ


ขณะที่คนไร้บ้านมีต้นทุนการใช้ชีวิตที่สูงกว่าคนทั่วไป และมีความไม่มั่นคงในด้านต่างๆ ทว่าจากผลการศึกษากลับพบว่า คนไร้บ้านทั่วประเทศเข้าไม่ถึงสิทธิทางสุขภาพถึงกว่าร้อยละ 30 ซึ่งยิ่งทำให้ชีวิตพวกเขาต้องแบกอุปสรรคที่ทำให้ยากต่อการเข้าถึง "สุขภาวะ" ยิ่งขึ้นไปอีก


"เราคาดหวังว่าโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจต่อประเด็นและปัญหาของคนไร้บ้านมากขึ้น หากแต่ยังจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือคนไร้บ้านในเชิงระบบอย่างยั่งยืนต่อไปภายใต้การหนุนเสริมจากทุกภาคส่วน"


Human of Street 'คืนคนไร้บ้านสู่สังคม' thaihealth


ด้านผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ มาร่วมเล่าถึงแนวทางในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ คนไร้บ้านว่า สสส.พยายามพัฒนาและเสริมศักยภาพกลไกภาคส่วนต่างๆ โดยมี เป้าหมายคือ ต้องการลดข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิสุขภาพ และสวัสดิการ ขั้นพื้นฐานของคนไร้บ้าน ภายใต้การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกระดับตั้งแต่ชุมชนถึงนโยบาย หรือหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น ทั้งนี้ยังเน้นการป้องกัน ไม่ให้เกิดคนไร้บ้านรายใหม่ขึ้นอีกในสังคม นอกจากนี้ยังมุ่งการส่งเสริมให้ คนไร้บ้านมีศักยภาพ และความพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563


แน่นอนว่า Human of Street ครั้งนี้ คืออีกการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว หวังว่าโครงการนี้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนและความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือ คนไร้บ้านในเชิงระบบ

Shares:
QR Code :
QR Code