Health Tech นิทรรศการทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ      


ภาพประกอบจาก ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ


Health Tech นิทรรศการทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ  thaihealth


นิทรรศการทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ Health Tech ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.


นิทรรศการ HEALTH TECH : ทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ ทำให้เห็นถึงแนวโน้มของโลกที่นำความรู้และเทคโนโลยีมาตอบสนองวิถีชีวิตที่มีความใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ลองมาทำความเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ผ่านคำถามพื้นฐาน 5 ประเด็นสำคัญ เพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง สู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุด คือ การนำมาใช้พัฒนา คุณภาพชีวิตเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับตนเองและสังคม


ร่วมค้นหาคำตอบ และสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพได้ที่ HEALTH TECH EXHIBITION นิทรรศการทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ  จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 15 ธันวาคม 2562 ณ โซนนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี สาทร กรุงเทพฯ เปิดบริการ อังคาร-เสาร์ (10.00-17.00 น.) ปิดทุกวันอาทิตย์จันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2XDxfin


 

Shares:
QR Code :
QR Code