`Happy Talk` แอพพลิเคชั่นเปิดโลก AEC

          ในขณะที่ประตูแห่งโลกการค้าและเศรษฐกิจแห่งอาเซียนกำลังจะเปิดออกสู่เวทีการค้าโลก ภายใต้พันธสัญญาแห่ง AEC 2015 ของ 10 ประเทศสมาชิกแห่งอาเซียน กำแพงด้านการสื่อสาร ถือเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่ต้องก้ามข้ามผ่านเพื่อให้การเจรจาการค้า การพูดคุยในระหว่างสมาชิกแห่งอาเซียนเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกใจความ และเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากที่สุด


/data/content/25201/cms/e_cdjmprwxyz58.jpg


          แอพพลิเคชั่น Happy Talk  ถือเป็นผลผลิตของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเรียนรู้เรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมมือกับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จัดทำขึ้น สำหรับใช้งานติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งแอพพลิเคชั่นตัวนี้จะมีความสามารถในการช่วยแปลภาษาได้ถึง 10 ภาษา ได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และจีน


          แอพพลิเคชั่น Happy Talk เวอร์ชั่นแรก ได้เปิดตัวไปแล้วและได้รับความนิยมอย่างมาก จนผู้พัฒนาได้ส่งแอพพลิเคชั่น Happy Talk เวอร์ชั่น 2 ออกมา โดยจะเน้นไปที่ประโยคบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตระจำวันกว่า 100 ตัวอย่าง พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และการใช้งาน ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทั้งในระบบ แอนดรอยด์ และ ไอโอเอส


          นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า มีประชาชนผู้สนใจได้ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นตัวนี้ไปเพื่อใช้ฝึกภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ต้องจ้างงาน หรือทำงานกับคนต่างชาติ อย่างเช่น แรงงานกัมพูชา แรงงานพม่า ซึ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยไม่ใช่น้อย


/data/content/25201/cms/e_cfghnrtux589.jpg


/data/content/25201/cms/e_acglotvwy345.jpg


          "เราเชื่อว่าการสื่อสารเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิต จะสังเกตว่าประโยคที่ถูกบรรจุลงในแอพพลิเคชั่นมีเรื่องของความเจ็บป่วยด้วย เช่น ผมต้องการพบหมอ ผมไม่สบาย หรือผมอยากไปหาหมอ เป็นต้น ซึ่งในตอนแรกเราทำเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตของคนขับรถบรรทุกที่ต้องเดินทางไปชายแดน ไปๆ มาๆ มันใช้ได้จริงกับทุกอย่างในชีวิต สิ่งหนึ่งที่เราพบคือมีคนเอาไปฝึกภาษาทั้งหมดนี้มันเกิดจากการเรียนรู้ ถ้าเรามีเครื่องมือที่ดี มันจะปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเราได้" นพ.ชาญวิทย์เล่า


/data/content/25201/cms/e_gkstvy126789.jpg          นอกจากนี้ทาง สสส. และสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ยังได้ส่งมอบแอพพลิเคชั่น Happy Talk ให้กระทรวงแรงงานตามโครงการ "มิติใหม่ของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก" เพื่อเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรให้เกิดความสุขแบบยั่งยืน มีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิต ปัญญา สังคม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทำให้องค์กรเข้มแข็ง รองรับการแข่งขันเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อีกด้วย


          "เรามีความตั้งใจจะมอบแอพพลิเคชั่นนี้ให้ทุกคนได้ใช้งาน ซึ่งในวันนี้ก็ถือเป็นภารกิจแรก ในส่วนของ สสส. ที่ดูแลเรื่องแรงงาน ตอนนี้ไปถึงกระทรวงต่างประเทศ และต่อไปจะเป็นกระทรวงคมนาคม เพราะเราเชื่อว่าแอพพลิเคชั่นนี้จะเป็นเครื่องมือให้กับทุกคน แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ในกระทรวงเอง และในอนาคตอาจจะกลายเป็นแอพพลิเคชั่นพื้นฐานของทุกคนที่มีในมือถือเลยก็ได้" นพ.ชาญวิทย์กล่าว


          การใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า แม้ว่าจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย อย่างเช่นเรื่องการสื่อสารกับกลุ่มชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในบ้านเรา ในระยะยาวก็จะส่งผลต่อกลไกการผลักดันเศรษฐกิจของชาติให้เติบโตไปในอนาคตได้เช่นเดียวกัน


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code