Happy Family Day เที่ยวสนุกอย่างสร้างสรรค์

พร้อมร่วมสัมมนาดีๆ ถึงทิศทางแหล่งเรียนรู้ของครอบครัวไทย

 

Happy Family Day เที่ยวสนุกอย่างสร้างสรรค์

 

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญร่วมงาน happy family day ระหว่างวันที่ 18-19 ธ.ค.53 และงานสัมมนาระดับชาติ “ทิศทางแหล่งเรียนรู้ไทย” ในวันที่ 19 ธ.ค.53 ณ สวนสัตว์ดุสิต เวลา 13.00-16.00 น. โดย ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. คุณญานี ตราโมท ผู้แทนแหล่งเรียนรู้บ้านโสมส่องแสง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

update : 17-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ