“Good Guy Run ปี 3” สุดคึกคัก!! รวมพลังนักวิ่งส่งเสริมความดี ต่อต้านการทุจริต “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    “Good Guy Run ปี 3″ สุดคึกคัก!! นักวิ่งกว่า 1,500 คน ร่วมแสดงพลัง “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ป.ป.ช. – ACT – สสส. – สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งฯ – ภาคีเครือข่าย สานพลังจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เชิดชูคนดี ผลการแข่งขัน “ปัณณทัต” ควงคู่ “วริษา” ผงาดคว้าแชมป์โอเวอร์ออลชาย-หญิง

                    เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2565 ที่สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จ.นนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานพลังองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “กู๊ด กาย รัน ปีที่ 3 (Good Guy Run 2022)” ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” รวมพลังนักวิ่งส่งเสริมความดี รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เชิดชูคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การเป็นต้นแบบของสังคม

                    พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ป.ป.ช. มุ่งเน้นสร้างสังคมปลอดปัญหาทุจริต มีค่านิยมสุจริต เคารพกติกา โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมครั้งนี้ ต่อยอดจากการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เพื่อประกาศเจตนารมณ์และแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการร่วมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยนำหลักส่งเสริมสุขภาพเข้ามาร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมชิงชัยกว่า 1,500 คน

                    นายวิเชียร พงศธร ประธาน ACT กล่าวว่า ความดีและความซื่อสัตย์สามารถสร้างได้จากตัวเอง การวิ่งเป็นกิจกรรมที่นอกจากต้องแข่งขันกับตัวเองแล้ว ยังต้องรักษาความซื่อสัตย์ เนื่องจากต้องเคารพกฎ กติกา ไม่เอาเปรียบผู้อื่น Good Guy Run 2022 เป็นการจัดกิจกรรมวิ่งการแสดงพลังแห่งความดี ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันที่ต้องการยกระดับการจัดงานวิ่ง โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระยะทาง ซูเปอร์มินิมาราธอน 13 กม. ไมโครมาราธอน 5 กม. ฟันรัน 2 กม. นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยได้ร่วมกิจกรรมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ต้านโกงร่วมกัน เพื่อส่งพลังความดีให้ทั่วโลกได้รับรู้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ GoodGuyRun สำหรับผลการแข่งขันในประเภทไฮไลท์ ซูเปอร์มินิมาราธอน 13 กม. ผู้ชนะโอเวอร์ออลฝ่ายชาย คือ นายปัณณทัต เครือบคนโท ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ด้วยเวลา 51.53 นาที ส่วนฝ่ายหญิง คือ นางสาววริษา เหล่ารอด ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 4 นาที

                     ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูระดับการมีกิจกรรมทางกาย นอกจากจะใช้พลังบวกเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนผ่านการจัดกิจกรรมที่มีมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทยไปพร้อมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ