FM 105 MHz. คลื่นสร้างสรรค์ของเด็กวัยมัน

FM 105 MHz. คลื่นสร้างสรรค์ของเด็กวัยมัน

 

 

             นับจากวันที่ 8 ม.ค.52 หรือเมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับเด็กๆ ว่า จะสรรหา คลื่นวิทยุ สำหรับเด็กและเยาวชน และนั่นก็เป็นตัวจุดประกายให้เด็กๆ ทั้งหลายมีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีคลื่นวิทยุสำหรับพวกเขา….

 

             และแล้วความฝันของเด็กๆ ก็เป็นจริงจนได้!!! เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดสรรคลื่นความถี่ FM 105 MHz. ให้เป็น คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว สื่อแห่งการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ของเด็กๆ แห่งแรกของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 52 ที่ผ่านมา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำทีมเปิดตัวสถานีวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว FM 105 MHz. ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและมีนโยบายในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก โดยมีพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวโดยเฉพาะพื้นที่สื่อ เริ่มจากการทำให้สถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ คือ FM 105 MHz. เป็นสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ที่ปราศจากโฆษณาขึ้นเป็นสถานีแรกของประเทศไทย และจะมุ่งพัฒนาสื่อของรัฐให้มีพื้นที่ตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัวต่อไป

 

             ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมมือกันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชนและครอบครัว และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

 

             นายเผชิญ  ขำโพธิ์  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้บอกภายในงานนี้ว่า กรมประชาฯ ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยพัฒนาโครงการ คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่สื่อวิทยุสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว โดยยึดหลักการสื่อสาธารณะปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองและผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้มีการทดลองออกอากาศ ไปตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2552 และจะเริ่มออกอากาศเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

 

             สำหรับรูปแบบรายการนั้น รศ.ดร.วิลาสินี  อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้บอกไว้ว่า  รายการที่ออกอากาศทาง คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว จะต้องเป็นรายการที่มุ่งตอบสนองการสร้างเสริมสุขภาวะของกลุ่มผู้ฟังทุกวัย ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มรายการสำหรับเด็ก เช่น รายการ จันทร์เจ้าขาส่งเสริมจินตนาการและการเรียนรู้ด้วยนิทาน เป็นรายการสำหรับเด็กวัย 2 – 5 ปี รายการ รถด่วนขบวนเพลง ปู๊น…ปู๊นรายการเพลงเด็ก เป็นรายการสำหรับเด็กวัย 2 – 5 ปี และรายการ ขบวนการล้านความคิดส่งเสริมกระบวนการคิดและการเรียนรู้ เป็นรายการสำหรับเด็กวัย 6 – 12 ปี เป็นต้น ด้วยเนื้อหาและการนำเสนอที่สร้างสรรค์ทำให้รายการทาง คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวเป็นรายการที่สามารถรับฟังกันได้ทั้งครอบครัว โดยเน้นรูปแบบรายการที่หลากหลาย มีทั้งรายการเพลงวัยรุ่น เพลงสำหรับเด็ก นิทาน วรรณกรรม คุ้มครองผู้บริโภค ข่าวสาร และสาระอื่นๆ

 

              คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ฟังวิทยุที่ต้องการรับฟังรายการที่แตกต่างจากสถานีวิทยุอื่นๆ ทั้งรูปแบบและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ดังคำขวัญ คลื่นแห่งการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์และมุ่งประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ ผู้จัดการโครงการวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว กล่าว

 

             มาถึงตอนนี้ความฝันจะไม่เป็นเพียงความฝันอีกต่อไปแล้ว เจ้าตัวน้อยที่พ่อแม่ผู้ปกครองกำลังกังวลว่าจะมีสื่อดีดีที่ไหนเหมาะสำหรับวัยพวกเขาบ้าง วันนี้คลื่นวิทยุที่มีแต่เรื่องราวดีๆ น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาออนไลน์ให้พวกเขาได้ฟังแล้วที่ FM 105 MHz. ตลอด 24 ชั่วโมง..เย้เย้เย้!!!!..

 

             ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ทำให้มีวันนี้ อนาคตเด็กไทยคงจะสดใสขึ้นเพราะวันนี้สื่อดีๆ มาถึงมือเด็กแล้ว!!! จับตามองกันต่อไปว่าพื้นที่สร้างสรรค์ที่ต่อไปจะเป็นอะไร เพราะเราเชื่อหากผู้ใหญ่เปิดโอกาสอีกไม่นานสถานีโทรทัศน์เพื่อเด็กอย่างเต็มรูปแบบจะมา!!! วันนี้รอยยิ้ม แววตาแห่งความหวังคงปริ่มทั่วทั้งประเทศแน่นอน…

 

 

 

 

 

เรื่องโดย: ณัฐภัทร ตุ้มภู่ Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

Update : 20-05-52

อัพเดทโดย: ณัฐภัทร ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code