22 กรกฎาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

Networking Dinner โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

กำหนดการ
Networking Dinner โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.30 น.
ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ
18.00 – 18.30 น.   ลงทะเบียน
18.30 – 19.00 น.   Networking Dinner and Alumni Engagement
19.00 – 20.30 น.  ปาฐกถาพิเศษ โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ที่มา : สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
QR Code :
QR Code