17 มกราคม 2024

Time

12:30 pm - 5:00 pm
แชร์

Digital Thinkers Forum # เวทีนักคิดดิจิทัลครั้งที่ 26 เราจะใช้เอไออย่างไรให้สร้างสรรค์และปลอดภัย

กำหนดการ

Digital Thinkers Forum # เวทีนักคิดดิจิทัลครั้งที่ 26

เราจะใช้เอไออย่างไรให้สร้างสรรค์และปลอดภัย

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30 – 17.00 น.

Siam Paragon NEXT TECH x SCBX ชั้น 4 สยามพารากอน

12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. ดนตรี ‘พิณแก้ว ’

โดย อาจารย์วีระพงศ์ ทวีศักดิ์ นักดนตรีพิณแก้วคนแรกในประเทศไทยและเอเชีย

13.10 น. กล่าวต้อนรับ

โดย คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาดกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group)

13.20 น. กล่าวเปิด

โดย ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 8

สำนักงานกองทุนสับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13.30 น. ปาฐกถา “เราจะใช้ AI อย่างไรให้สร้างสรรค์ และ ปลอดภัย”

โดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม CEO, ZTRUS กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมประเทศไทย

ถาม-ตอบ

14.00 น. นำเสนองานวิจัยโคแฟค เรื่อง AI กับข้อมูลข่าวสาร โดย

คุณสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion

ดำเนินรายการโดย ดร.รดี ธนารักษ์ และ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ภาคีโคแฟค แสงเหนือ

14.30 น. Dance break
14.40 น. เสวนานักคิดดิจิทัล “ความจริง ความลวงในยุคเอไอ สื่อ/พลเมืองควรรับมืออย่างไร”

• คุณรณพงศ์ คำนวณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ มายด์ เอไอ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการ สำนักสื่อดิจิทัล ThaiPBS

• คุณสุวิตา จรัญวงศ์ ผู้ก่อตั้ง และ CEO, Tellscore

• คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้งเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์สังคม Creative Citizen

ดำเนินรายการโดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้ง โคแฟค (ประเทศไทย)

16.00 น. Yoga break โดยโดย

คุณเพชรี พรหมช่วยคุณเพชรี พรหมช่วย ครูสอนโยคะครูสอนโยคะ

16.15 น. แนะนำโครงการ แนะนำโครงการ TikTok Safety Day ร่วมกับภาคีโคแฟค ประเทศไทย

โดย คุณชนิดา คล้ายพันธ์ คุณชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy, TikTok Thailand

16.30 น. บทกวี “เอไอและเรา” โดยบทกวี “เอไอและเรา”

โดย อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2557

16.40 น. ร้องเพลงร่วมกัน และกล่าวปิดโดยตัวแทนภาคีโคแฟค

 

QR Code :
QR Code