16 พฤษภาคม 2024

Time

7:00 am - 9:00 am
แชร์

Back to school ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

กำหนดการ

Back to school ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา
สสส. และภาคีเครือข่าย

วันพฤหัสบดี  ที่ 16 พฤษภาคม   พ.ศ. 2567  เวลา 07.00 – 09.00 น.

ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 06.30 – 07.45 น. เดินข้ามถนน พร้อมนักเรียนในวันเปิดเทอม

แจกสื่อประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

07.45 – 08.30 น. กิจกรรมหน้าเสาธง

พบปะและต้อนรับนักเรียนวันเปิดเทอม

โดย ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ความห่วงใยต่อนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียน และเชิญชวนร่วมรณรงค์“ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย”

โดย นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

– มอบป้ายรณรงค์ ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ให้กับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (ถ่ายภาพ)

– ติดป้ายรณรงค์ด้านหน้าโรงเรียน (ถ่ายภาพ)

  เสร็จสิ้นกิจกรรม
QR Code :
QR Code