08 ตุลาคม 2022

Time

1:00 pm - 3:00 pm
แชร์

โปรแกรมบ่มเพาะพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

กำหนดการ

โปรแกรมบ่มเพาะพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park

ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.10 น. เปิดงาน

โดย นางสาวณัฐยา บุญภักดี

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.

13.10 – 13.40 น. แนะนำไอเดียพื้นที่เรียนรู้ทั้ง 11 ทีม
13.40 – 14.10 น. รอบที่ 1 ทีมเล่าไอเดียและฟังคำแนะนำจากผู้เข้าร่วม
14.10 – 14.15 น. เปลี่ยนกลุ่มตามความสนใจ
14.15 – 14.45 น. รอบที่ 2 ทีมเล่าไอเดียและฟังคำแนะนำจากผู้เข้าร่วม
14.45 – 15.00 น. กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) ประเมินกิจกรรม (Evaluation)

เล่ากิจกรรม และปิดกิจกรรม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

QR Code :
QR Code