22 ธันวาคม 2022

Time

9:30 am - 5:00 pm
แชร์

โครงการรวมพลังชุมชนคนสุราษฎรขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนน จากระดับจังหวัดสู่อำเภอ และท้องถิ่น

กำหนดการ

โครงการรวมพลังชุมชนคนสุราษฎรขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนน

จากระดับจังหวัดสู่อำเภอ และท้องถิ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565

ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

10.30 – 11.00 น. รับฟังบรรยายสรุปจาก ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา และคณะทำงาน
11.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ลงพื้นที่การแก้ไขจุดเสี่ยงและมาตรการสวมหมวกนิรภัยของเขื่อนรัชชประภา

เพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

16.00 – 17.00 น. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code