28 เมษายน 2023

Time

9:30 am - 12:45 pm
แชร์

แถลงข่าว และ Kick off โครงการ “สานพลังขับเคลื่อนเคาท์ดาวน์ PM2.5 เพิ่มสุขภาวะคนเมือง (หลวง)”

กำหนดการแถลงข่าว และ Kick off

โครงการ “สานพลังขับเคลื่อนเคาท์ดาวน์ PM2.5 เพิ่มสุขภาวะคนเมือง (หลวง)”

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

09.30 – 10.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.30 น. แถลงข่าว โครงการ “สานพลังขับเคลื่อนเคาท์ดาวน์ PM2.5 เพิ่มสุขภาวะคนเมือง(หลวง)” โดย

• นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

• นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

• นายชาติวุฒิ วังวล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

ถ่ายภาพร่วมกับทีมขับเคลื่อนกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

– กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กทม. ในการทำรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

– กิจกรรม เครื่องยนต์ต้นกำลังพลังชีวมวล

– กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม Open Data ของ กทม. ในส่วนของ PM2.5

– กิจกรรม พัฒนา ออกแบบ แผนผังการปลูกต้นไม้ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับคาร์บอน

– กิจกรรม บูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย

– กิจกรรม ส่งเสริมพฤติกรรมการเดินทางลดฝุ่น

– กิจกรรม การประกวด Case Competition ของน้อง ๆ นิสิต/นักศึกษา

11.30 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code