24 กรกฎาคม 2023

Time

10:00 am - 12:00 pm
แชร์

แถลงข่าว “เปิดบ้าน 1413 สายด่วนเลิกเหล้า เปิดห้องแชทบอทน้องตั้งใจ”

กำหนดการ

แถลงข่าว “เปิดบ้าน 1413 สายด่วนเลิกเหล้า เปิดห้องแชทบอทน้องตั้งใจ”

วันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) อาคารจุฬาพัฒน์ 14

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน
10.30 – 10.40 น. กล่าวเปิดงาน

โดย คุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สสส.)

10.40 – 10.45 น. ชมคลิปวิดีโอแนะนำ “ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (สายด่วน 1413)”

และเปิดตัว “น้องตั้งใจ” แชทบอทตัวช่วยเลิกเหล้า และ ถ่ายภาพร่วมกัน

10.45 – 11.15 น. เยี่ยมชมเปิดประตู “ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (สายด่วน 1413)”

โดย รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด

11.15 – 11.45 น. เรื่องเล่าจากผู้เลิกเหล้าสำเร็จผ่านกระบวนการปรึกษาของศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุรา

และการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า)

• คุณธวัชชัย กุศล  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการบริการฯ

• คุณจุฑามาส ใจโต  นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาของศูนย์ฯ

• คุณดุลยรันด์ พัฒนิบูลย์ ผู้เลิกเหล้าสำเร็จผ่านกระบวนการ 1413

11.45 – 12.00 น. เปิดตัวพาไปรู้จัก “น้องตั้งใจ”

โดย คุณโปรยฝน จิตต์อักษร

ผู้จัดการศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (สายด่วน 1413)

12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม / ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code