31 มีนาคม 2023

Time

9:00 am - 11:30 am
แชร์

แถลงข่าว “สงกรานต์ 4 Return” คุณค่า ความสุข ความสนุก ความปลอดภัย กำลังจะกลับมา

กำหนดการ

แถลงข่าว “สงกรานต์ 4 Return” คุณค่า ความสุข ความสนุก ความปลอดภัย กำลังจะกลับมา

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม.

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน
09.30 – 09.45 น. การแสดงทางวัฒนธรรม สงกรานต์ 4 Return
09.45 – 11.30 น. พิธีแถลงข่าวสงกรานต์ 4 Return โดยผู้ร่วมงานแถลงข่าวประกอบด้วย

• นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.

• นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

• นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะ สคล.

• ตัวแทนเจ้าภาพจัดงาน 5 พื้นที่

1. ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น ตัวแทนพื้นที่จัดงานสงกรานต์ร่วมสมัย

2. สงกรานต์โนแอล Lime Light Avenue จ.ภูเก็ต ตัวแทนพื้นที่จัดงานเอกชนไร้น้ำเมา

3. สงกรานต์กลางคืน ถนนข้าวทิพย์ จ.จันทบุรี ตัวแทนงานสงกรานต์กลางคืนปลอดเหล้า

4. ถนนข้าวสามวัฒนธรรม มอญสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ตัวแทนพื้นที่งานวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์

5. ปีใหม่เมืองเชียงใหม่ ตัวแทนวัฒนธรรมพื้นถิ่น (ล้านนา)

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code