05 ตุลาคม 2023

Time

11:30 am - 2:30 pm
แชร์

แถลงข่าว วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ THAI HEALTH DAY RUN 2023 “Ready to Move on”

กำหนดการแถลงข่าว

วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ THAI HEALTH DAY RUN 2023 “Ready to Move on”

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 11.30 – 14.30 น.

ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ถนนพระราม 4 ซอยงามดูพลี กรุงเทพมหานคร

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.00 – 13.15 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

ประธานกล่าวเปิดงาน บทบาทของ สสส. ในการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยดูแลสุขภาพดี

• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กล่าวถึงสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของคนไทยในปัจจุบัน และการสร้างแรงบันดาลใจในการมีกิจกรรมทางกาย การดูแลสุขภาพของตนเอง

• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส.

13.15 – 13.20 น. ถ่ายภาพหมู่
13.20 – 14.00 น. เสวนาการจัดงาน วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ THAI HEALTH DAY RUN 2023 “Ready to Move on” ด้วยเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายน้อย และรักษ์โลก การส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินวิ่ง โดย

• นายเธียรสิทธิ์ จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย

• นพ.ภัทรภณ อติเมธิน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่ง

และอาการบาดเจ็บจากการวิ่ง โรงพยาบาลสมิติเวช

• ผู้แทนจากสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย TMPSA

• ผู้แทนจาก กทม.

14.00 – 14.30 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code