04 เมษายน 2022

Time

1:00 pm - 3:00 pm
ณ ณ ห้องริชมอน บอลรูม 1 ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล อ.เมือง จ.นนทบุรี
แชร์

แถลงข่าว “ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท” สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย 2565

กำหนดการแถลงข่าว
“ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท” สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย 2565 
วันจันทร์ ที่ 4  เมษายน 2565  เวลา 13.00 – 15.00 น.  
ณ ห้องริชมอน บอลรูม 1 ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล อ.เมือง จ.นนทบุรี
จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
13.00 น.     ผู้ร่วมงาน และสื่อมวลชน ลงทะเบียน
13.30 น.     เปิดคลิปวิดีโอรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์
13.40 น.     การแสดงรำอวยพร
14.00 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับนำเข้าสู่พิธีการแถลงข่าว “ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท” สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย 2565  ผู้แถลงข่าว ดังนี้
• สสส.ชับเคลื่อนงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พร้อมแคมเปญรณรงค์สงกรานต์
โดย นางสาวรุ่งอรุณ  ลิ้มฬหะภัณ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส.
• นโยบายและการเตรียมพร้อมภาครัฐ กำชับพื้นที่เข้มเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลยุคโควิด
โดย  นายวิทยา  จันทร์เสนะ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงสงกรานต์
โดย นางวิลาวัลย์ คันโททอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก
• แนะตั้งสติ ก่อนสตาร์ท ลดทุกความเสี่ยง เพื่อสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย
โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
ผู้ดำเนินการ : นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
14.40 น.     ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน / ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
15.00 น.     เสร็จสิ้นการแถลงข่าว
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
QR Code :
QR Code