10 เมษายน 2023

Time

11:00 am - 12:30 pm
แชร์

แถลงข่าว “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

(ร่าง) กำหนดการแถลงข่าว

ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 11.00 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมชัยนาท นเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

10.30 น. ลงทะเบียน ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
11.00 น. วิดีทัศน์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

• การแถลงข่าว ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

โดย นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ประธาน

• อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

• การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

โดย นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• มาตรการป้องกัน ดื่มแล้วขับ

โดย นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

• การดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดย ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

• การดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 ของ สสส.

โดย ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

11.45 น. สื่อมวลชนซักถาม
12.00 น. ชมนิทรรศการบริเวณหน้าห้องประชุม
12.30 น. จบการแถลงข่าว

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code