30 พฤศจิกายน 2023

Time

10:00 am - 11:00 am
แชร์

แถลงข่าว “ฉลองชัยว่าที่คนหัวใจเพชร ปี 2566 และต้อนรับเทศกาลสุขปลอดเหล้า”

กำหนดการแถลงข่าว

“ฉลองชัยว่าที่คนหัวใจเพชร ปี 2566 และต้อนรับเทศกาลสุขปลอดเหล้า”

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 -11.00 น.

ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ

09.30  น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
10.00  น. พิธีแถลงข่าว

ปาฐกถา “สังคมสุขปลอดเหล้า สร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทยอย่างไร”

โดย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.

10.05 น. เสวนา “การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา สู่การรณรงค์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมไทย และ การรณรงค์เทศกาลสุขปลอดเหล้า2567”

• เภสัชกร สงกรานต์  ภาคโชคดี  ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า : ผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา – ครบพรรษา; ภายใต้กลไกอำเภอ ชุมชนคนสู้เหล้า ชมรมคนหัวใจเพชรและกลุ่มสตรีพลังเพชร  และ การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา สู่การสร้างสังคมสุขปลอดเหล้า

• นางสาวพิมพ์มณี  เมฆพายัพ ผู้รับผิดชอบโครงการฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2566 : ผลการรณรงค์ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า และกิจกรรมสนับสนุนต่อเนื่องทั้ง Online และ Onsiteเพื่อลด ละ เลิกเหล้าตลอดทั้งปี ภายใต้ธีม New You Sobriety Celebration และ ธีม Funny Sobriety Festival ครอบคลุมทุกช่วงเวลาในสังคมไทย

• นายจิตติ  รามเนตร ปลัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรี : ผู้ขับเคลื่อนการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการลดละเลิกเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน และชุมชน ภายใต้ เครือข่าย Mr. งดเหล้า

• นางพยอม หนูนุ่ม แกนนำชุมชนนาข้าวเสีย และผู้ก่อตั้งชมรมคนหัวใจเพชร บ่าวงดเหล้า สาวพักตับ อ.นาโยง จ.ตรัง : แกนนำชุมชน ที่มองว่าการชวน ช่วย ชมเชียร์คนงดเหล้าคนหนึ่ง ต้องดึงคนในครอบครัวและชุมชนเข้ามาร่วมมือกัน และดูแลคุณภาพชีวิตของเขาให้ครบทุกมิติ

• นางสาวช่อผกา แสงเงิน สาวพักตับ : ว่าที่คนหัวใจเพชร ในกระบวนการชวนช่วยชมเชียร์ของชมรมสาวพักตับ ปี 2566

10.55  น. กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ฉลองชัยว่าที่คนหัวใจเพชร 26,622 คน และประกาศขับเคลื่อนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อสร้างสังคมสุขปลอดเหล้าตลอดปี”  จากตัวแทนเครือข่ายจาก 86 อำเภอ 1,010 ชุมชน และ 92 กลุ่มสตรีพลังเพชร
11.05  น. พิธีปิด
QR Code :
QR Code