07 ธันวาคม 2023

Time

10:00 am - 11:00 am
แชร์

แถลงข่าว “ฉลองชัยว่าที่คนหัวใจเพชร ปี 2566 และต้อนรับเทศกาลสุขปลอดเหล้า”

กำหนดการ

แถลงข่าว “ฉลองชัยว่าที่คนหัวใจเพชร ปี 2566 และต้อนรับเทศกาลสุขปลอดเหล้า”

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 -11.00 น.

ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. 

09.30  น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
10.00  น. พิธีแถลงข่าว

ปาฐกถา “สังคมสุขปลอดเหล้า สร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทยอย่างไร”

โดย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.

10.05 น. เสวนา “การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา สู่การรณรงค์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมไทย และ การรณรงค์เทศกาลสุขปลอดเหล้า2567”

• เภสัชกร สงกรานต์  ภาคโชคดี  ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

• นางสาวพิมพ์มณี  เมฆพายัพ ผู้รับผิดชอบโครงการฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2566

• นายจิตติ  รามเนตร ปลัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

• นางรำไพ ชาวระนอง พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เหล่ากลาง

• นางมนัสนันท์  โพธิรักษา ประธานกลุ่มสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย

• นางจิตราวันท์  ยืนยง ว่าที่คนหัวใจเพชร นิคมคำสร้อย

10.55  น. กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ต้อนรับคนหัวใจเพชร ร่วมสร้างสรรค์สังคมสุขปลอดเหล้า”

“ฉลองชัยว่าที่คนหัวใจเพชร 26,622 คน และประกาศขับเคลื่อนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อสร้างสังคมสุขปลอดเหล้าตลอดปี”  จากตัวแทนเครือข่ายจาก 86 อำเภอ 1,010 ชุมชน และ 92 กลุ่มสตรีพลังเพชร

11.05  น. พิธีปิด

 ภายในงานมีนิทรรศการ

  • New Me Sobreity; ผู้หญิงสุขปลอดเหล้า 2566
  • How to : สูตรอาหารและน้ำสมุนไพรเสริมพลังตับ / SoBrink Mocktail
QR Code :
QR Code