18 มีนาคม 2024

Time

1:00 pm - 3:30 pm
แชร์

แถลงข่าว งานสัปดาห์ความสุขสากล 2024 Happiness Connects ความสุขที่เชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน

กำหนดการ

แถลงข่าว งานสัปดาห์ความสุขสากล 2024

Happiness Connects : ความสุขที่เชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ ห้อง 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

13.00 – 13.50 น. ลงทะเบียน/รับพาสปอร์ตเพื่อร่วมกิจกรรม Connect with you Happiness

– กิจกรรมที่ 1 : บันทึกภาพความสุข “Real Life Real Image”

– กิจกรรมที่ 2 : ฝากเวลาอาสากับ “ธนาคารจิตอาสา”

– กิจกรรมที่ 3 : เซียมซีไขชีวิต

– กิจกรรมที่ 4 : ระบายสีใจ & ไพ่ฤดูฝน

– กิจกรรมที่ 5 : Happiness Aroma “กลิ่นกับความสุข”

13.50 – 14.30 น. กล่าวเปิดงาน

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ความสุขสากล 2024

• คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

• คุณธีรพล เต็มอุดม ผู้อำนวยการร่วม ธนาคารจิตอาสา

• ดีเจพี่อ้อย – นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล

• คุณสุวิตา จรัญวงศ์ CEO&Co-founder, Tellscore

14.40 – 15.30 น. กิจกรรม Connect with your Happiness (ต่อ)

รับประทานอาหารว่าง/สัมภาษณ์สื่อมวลชน/รับของที่ระลึก

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

QR Code :
QR Code