03 พฤษภาคม 2023

Time

10:00 am - 12:00 pm
แชร์

แถลงข่าวโครงการ Mindset Maker hackathon 2023

กำหนดการ

แถลงข่าวโครงการ Mindset Maker hackathon 2023

“เครื่องมือเสริมพลังบวก” สร้างมายเซ็ทง่าย ได้มายเซ็ทบวก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวบา 10.00 – 12.00 น.

ณ Thai Health Academy SM tower ชั้น 34 ถ.พหลโยธิน

ชมออนไลน์ผ่าน facebook live @TheBulletinThaihealth / @TheMindsetMaker

10.00 – 12.00 น. Mini Talk : “How To สร้างความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก” จากแนวคิดสู่การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประชาชน โดย

• คุณชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

• คุณอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ นักจิตวิทยาเชิงบวก และผู้บริหารมายด์เซ็ทเมคเกอร์

• คุณดิษฐ์ศกร ชนะศรี เจ้าของข่องยูทูบคิดดีทีวี

ผู้ดำเนินรายการ คุณศจิภาพร ภูมิรัตน์

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code