06 มิถุนายน 2024

Time

9:30 am - 10:30 am
แชร์

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ THE ICONIC RUN FEST THAILAND SERIES 2024

กำหนดการ

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ THE ICONIC RUN FEST THAILAND SERIES 2024

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-10:30 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

09:30 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 10.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการ
10.05 – 10.10 น. กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

โดย

• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

• คุณนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถึชีวิตสุขภาวะ สสส.

10.10 – 10.15 น. รับชม VTR โครงการ และ VTR จากผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ
10.15 – 10.30 น. พิธีเปิดโครงการ THE ICONIC RUN FEST THAILA05ND SERIES 2024 และถ่ายภาพที่ระลึก

 

QR Code :
QR Code