25 กรกฎาคม 2023

Time

9:30 am - 11:30 am
แชร์

แถลงข่าวงดเหล้าเข้าพรรษา ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 “เปิดประตูสู่ฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2566”

กำหนดการ

แถลงข่าวงดเหล้าเข้าพรรษา ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3

“เปิดประตูสู่ฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2566”

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.-11.35 น.

ณ ห้อง 201  อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ

09.30  น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
10.00  น. ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับ และนำเข้าสู่พิธีแถลงข่าว
10.05  น. เริ่มพิธีแถลงข่าว

– รับชมVTR  20 ปี งดเหล้าเข้าพรรษา “เปิดประตูสู่ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า”

กล่าวเปิดงานโดย

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.

: งดเหล้าเหล้าเข้าพรรษา เปิดประตูสู่ฤดูกาล “Healthy Sobriety” สังคมสุขปลอดเหล้า เราเลือกได้

พิธีไว้อาลัย ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานผู้ก่อตั้งเครือข่ายงดเหล้า
10.10 น. การเสวนา 20 ปี “งดเหล้าเข้าพรรษาและเครือข่ายงดเหล้า สู่การขับเคลื่อนสังคมสุขปลอดเหล้า”

รับชมภาพยนตร์โฆษณาแคมเปญ “ใครๆ ก็เลิกเหล้าเข้าพรรษา (2566)”

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.

– ความภูมิใจ : 2 ทศวรรษงดเหล้าเข้าพรรษา ความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ทุกกลไก ยินดีร่วมมือ

ภก.สงกรานต์  ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

– ผลกระทบในสังคมไทยจากการรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงของเครือข่ายงดเหล้า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา และก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สังคมสุขปลอดเหล้า (Healthy Sobriety)”

พิมพ์มณี  เมฆพายัพ ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

– การรณรงค์งดเหล้าในทศวรรษที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สังคมสุขปลอดเหล้า (Healthy Sobriety) สู่ฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน”

10.45  น. ถ่ายภาพร่วมกัน “เปิดประตูสู่ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า” และงดเหล้าเข้าพรรษา 2566
11.00  น. Ignite Sobriety  สังคมสุขปลอดเหล้า  เราเลือกได้

ผู้หญิงสุขปลอดเหล้า : คุณโสภิต สุนทรธนสถิตย์

: สาวสังคม และ Influencer ที่สุขสดใสแต่ไม่เคยใช้แอลกอฮอล์

ผู้ชายสุขปลอดเหล้า : คุณประสิทธิ์ชัย สันวรรณดี

: ผู้ชายที่ตัดสินใจเลิกเหล้า เพื่อลูกสาวและครอบครัว

คนรุ่นใหม่สุขปลอดเหล้า : แชมป์ แมงโก้ : คุณก่อสกุล บุญกิตติพร

: จากคนทำธุรกิจบันเทิงส่งเสริมให้คนเมาและสนุก สู่ธุรกิจ Social Enterprise ที่ชุมชนและสังคมรอดปลอดน้ำเมาไปด้วยกัน

ครอบครัวสุขปลอดเหล้า : พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล หรือหมออ้อม และนพ.

ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล หรือหมอปอง)

: คุณหมอที่เลือกสร้างครอบครัวด้วยแนวทางสุขภาวะ

กิจกรรมคืนดีกับร่างกายและดวงใจในฤดูกาลสุขปลอดเหล้า : ครูชัย คุณศักดิ์ชัย ศรี

วัฒนาปิติกุล

: นักศิลปะและนักออกแบบกระบวนการเพื่อการตระหนัก เจ้าของเพจ Awakening Art ที่มาชวนทุกคนใช้โอกาสเทศกาลเข้าพรรษากลับไปคืนดีกับใจ เข้าใจและออกจาก “การติด” ของตนเองอย่างสุขใจ

ชุมชนสุขปลอดเหล้า : หนานชาญ  อุทธิยะ

: ความสำคัญและองค์ประกอบของชุมชนสุขปลอดเหล้า

ออฟฟิศสุขปลอดเหล้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิมาย : คุณ

วาสนารัตน์  รัตนจันทร์

: มาตรการ กิจกรรม ที่สร้างสภาพแวดล้อมให้พนักงาน ลด ละ เลิกเหล้าอย่างมีความสุข

สุขปลอดเหล้าเราเลือกได้ : น้องต่าย ธารารัตน์ คำพรม ตัวแทนคนเลิกเหล้า

: หญิงสาวที่ตัดสินใจใช้ชีวิตปลอดเหล้าเป็นของขวัญให้ชีวิต หลังเริ่มดื่มหนักตั้งแต่วัยมัธยม

11.35  น. พิธีปิด

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code