22 มกราคม 2022

Time

10:00 am - 11:30 am
แชร์

เสวนา เด็กเล่นอิสระ (Free Play) สร้างพลังสุข เชื่อมโยงทุกความสัมพันธ์

เสวนา เด็กเล่นอิสระ (Free Play) สร้างพลังสุข เชื่อมโยงทุกความสัมพันธ์

กำหนดการ
เสวนา “เด็กเล่นอิสระ​ (Free Play) สร้างพลังสุข เชื่อมโยงทุกความสัมพันธ์” 
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2022 เวลา 10:00 น. – 11:30 น.
รับชมผ่าน live ของเพจ Leeway การเรียนรู้ผ่านการเล่น เเละ Let’s play more เล่นเปลี่ยนโลก
10.00 – 11.30 น.     เสวนา “เด็กเล่นอิสระ​ (Free Play) สร้างพลังสุข เชื่อมโยงทุกความสัมพันธ์”
ร่วมเสวนาโดย
• คุณ ผึ้ง ณัฐยา บุญภักดี
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• คุณเม เมริษา ยอดมณฑป
นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว
• คุณ หยุย เข็มพร วิรุณราพันธ์
ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก
• คุณ อิ๊ก ณฐิณี เจียรกุล
อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณแม่
ดำเนินรายการโดย นาย พงศ์ปณต ดีคง
ที่มา : สำนักสนับสนุนเด็ก เยาวชน และครอบครัว
QR Code :
QR Code