15 กันยายน 2022

Time

1:30 pm - 3:10 pm
แชร์

เสวนา “วัยรุ่นกับศักดิ์ศรีและความรุนแรง…บทเรียนราคาแพง”

กำหนดการ

เสวนา “วัยรุ่นกับศักดิ์ศรีและความรุนแรง…บทเรียนราคาแพง”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 15.10 น.

ณ ห้องอเนกประสงค์  หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กทม.

 

13.30 – 14.00 น. ลำนำเพลง “เด็กน้อย” ,“จุดเปลี่ยน” , “คนมีแผล” , “จันทร์ฉาย” โดย เดเนียล  วิวัฒน์วงศ์ ดูวา  ศิลปินค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ด อดีตเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก ร่วมกับวงเยาวชนจากศูนย์ฝึกฯบ้านกาญจนาภิเษก และการแสดง ชุด “แด่หนุ่มสาวผู้ร้าวราน” ประกอบกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ โดยเครือข่ายละครเฉพาะกิจเธียเตอร์
14.00 – 14.10 น. กล่าวเปิดกิจกรรมและเสริมสร้างพลังใจให้เด็กและเยาวชน โดย นางสาวรุ่งอรุณ  ลิ้มฬหะภัณ  รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.
14.10 – 15.10 น. เสวนา “วัยรุ่นกับศักดิ์ศรีและความรุนแรง…บทเรียนราคาแพง”

• “จากคู่ขัดแย้งต่างสถาบันกับศักดิ์ศรีที่ค้ำคอและตั้งใจมาเอาคืน กลับยุติด้วยสันติ”

โดย “เบ้น” อดีตเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก

• “สูญเสียบิดา และการมาเพื่อล้างแค้น…สู่การให้อภัยที่ตกผลึก”

โดย “ใหญ่” อดีตเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก

• “การเปลี่ยนแปลงเด็กที่ก้าวพลาดให้ลุกขึ้นยืนและคืนคุณค่าอย่างสันติ”

โดย “ป้ามล” ทิชา ณ นคร ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก

• “มุมมองทางมานุษยวิทยา จากกรณีศึกษาและกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบบ้านกาญจนาฯ”

โดย ผศ.ดร.บุญเลิศ  วิเศษปรีชา  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย นายชูวิทย์  จันทรส เลขาธิการมูลนิเด็กเยาวชนและครอบครัว

15.10 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม  ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code