05 เมษายน 2022

Time

1:30 pm - 3:00 pm
ณ ห้องแมนดาริน เอ โรงแรมแมนดาริน  สามย่าน กรุงเทพฯ
แชร์

เสวนาหัวข้อ “เสียงจากชุมชนและคนงาน ก่อนสงกรานต์และโควิดเป็นโรคประจำถิ่น”

กำหนดการ
เสวนาหัวข้อ  “เสียงจากชุมชนและคนงาน  ก่อนสงกรานต์และโควิดเป็นโรคประจำถิ่น”
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565  เวลา 13.30 – 15.00 น. 
ห้องแมนดาริน เอ โรงแรมแมนดาริน  สามย่าน กรุงเทพฯ
13.30 – 15.00 น.     ละครสั้น “สงกรานต์…ลดเสี่ยงโควิด-19” 
โดย เครือข่ายละครเฉพาะกิจเธียเตอร์
กล่าวเปิดกิจกรรมและทำความเข้าใจกรณีโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น 
โดย ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ออนไลน์)
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “สงกรานต์ลดเสี่ยงโควิด-19 ชีวิตต้องไปต่อ”
 เสวนาหัวข้อ  “เสียงจากชุมชนและคนงาน ก่อนสงกรานต์และโควิดเป็นโรคประจำถิ่น”
• นางสาวศรีไพร นนทรี  ผู้แทนกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง
“ชะตากรรมแรงงานในสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน และการปรับตัว” 
• นางสาววรรณา  แก้วชาติ ผู้ประสานงานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
“เปิดความเข้าใจผิดในโควิด-19 ในชุมชน และการรับมือสู่โรคประจำถิ่น”
• นายรังสรรค์  ชื่นประเสริฐ  ประธานชุมชนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย
“วงเหล้า-พนัน และพฤติกรรมเสี่ยงช่วงสงกรานต์  เสี่ยงคลัสเตอร์โควิด-19”
• นางสาววงจันทร์  จันทร์ยิ้ม  อาสาสมัครเคหะชุมชนคลองเก้า
การรวมกลุ่มชุมชนรับมือโควิด-19 และข้อกังวลในเทศกาลสงกรานต์
ดำเนินรายการโดย นายชูวิทย์ จันทรส เลขาธิการมูลนิเด็กเยาวชนและครอบครัว
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
QR Code :
QR Code