21 พฤษภาคม 2024

Time

11:00 am - 4:00 pm
แชร์

เวทีแถลงข่าว เปิดเทศกาลฟุตบอลยูโร 2024 “ดูฟุตบอล สนุกได้ ไม่ต้องพนัน”

กำหนดการ

เวทีแถลงข่าว เปิดเทศกาลฟุตบอลยูโร 2024 “ดูฟุตบอล สนุกได้ ไม่ต้องพนัน”

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

ณ ห้องสุวิทย์ศักดิ์ดานนท์ ชั้น5 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวชั่น แจ้งวัฒนะ

11.00 น. – 12.00 น. ลงทะเบียน
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น. ชมนิทรรศการ “MAN IN THE NET” นักกีฬาติดพนัน

และกิจกรรมรู้เท่าทันพนันในการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2024

14.00 น. – 14.10 น. เปิดเวทีแถลงข่าว “ดูบอล สนุกได้ ไม่ต้องพนัน 2024”

ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

โดย คุณก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส.

14.10 น. – 14.20 น. ละครเปิดประเด็น “กีฬา ความฝัน การพนัน”

โดย ทีมละครทีมเฉพาะกิจเธียเตอร์

14.20 น. – 14.40 น. นำเสนอผลการศึกษา “นักฟุตบอลกับการติดพนัน”

โดย คุณธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

14.40 น. – 15.40 น. เสวนาหัวข้อ “นักกีฬา จิตวิทยา และการพนัน”

• จะป้องกันอย่างไร ไม่ให้นักกีฬามีปัญหาจากการพนัน

โดย ผศ.ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

• จะเกิดอะไรขึ้น ถ้านักกีฬาติดพนัน

โดย คุณธีรเทพ วิโนทัย (ลีซอ) อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย

• สื่อมีบทบาทอย่างไรต่อกีฬาและการพนัน

โดย คุณกฤษณะ พยุง (ตู่ พูห์มาร์ท) GOAT TV

• จิตวิทยา นักกีฬา กับการพนัน

โดย ผศ.จ.ส.อ.อเนชา เพียรทอง ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ คุณนฤบดี จันทรส Media Move

15.40 น. – 16.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน / สัมภาษณ์สื่อมวลชน
16.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม
QR Code :
QR Code