12 กรกฎาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

เวทีเสวนา อาหารและขนมผสมกัญชาใกล้มือเด็ก ห้าม หรือ ให้ ??

(ร่าง) กำหนดการ
เวทีเสวนา หัวข้อ “อาหารและขนมผสมกัญชาใกล้มือเด็ก ห้าม หรือ ให้ ??”
วันอังคารที่  12 กรกฎาคม  พ.ศ.2565  เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
10.00 – 10.10 น.     ลงทะเบียน
10.10 – 10.20 น.     กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเสวนา
โดย  ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม
ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
10.20 – 11.45 น.     เสวนา หัวข้อ “อาหารและขนมผสมกัญชาใกล้มือเด็ก ห้าม หรือ ให้ ??”
โดย
• จิตแพทย์เด็ก
• พ่อแม่
• ผอ.พรณิชา ชาตะพันธุ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)
• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส.
• เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ดำเนินการเสวนา : คุณอภิสรา เกิดชูชื่น
11.45 – 12.00 น.     ตอบข้อซักถาม และ ปิดเวทีเสวนา
หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code