25 พฤศจิกายน 2023

Time

12:30 pm - 3:00 pm
แชร์

เวทีการเสวนารณรงค์เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล “หยุดสัญญาณร้าย… ก่อนกลายเป็นข่าวพาดหัว”

กำหนดการ

เวทีการเสวนารณรงค์เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

“หยุดสัญญาณร้าย… ก่อนกลายเป็นข่าวพาดหัว” #สัญญาณร้ายไม่ใช่รัก #lovesign

โดย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับ SPA HAKUHODO

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.30-15.00 น.

ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
13.00 – 13.10 น. ละคร “สัญญาณร้าย ไม่ใช่รัก”

โดย ทีมเฉพาะกิจเธียร์เตอร์

13.10 – 13.20 น. กล่าววัตถุประสงค์

โดย นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

13.20 – 13.40 น. กล่าวเปิดงาน

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม

ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13.40 – 14.00 น. แนวคิดงานรณรงค์ “The Softest Headline News”

โดย คุณพิชัยพัชร์ ตนานนท์ Account Management SPA HAKUHODO

คุณนัฐกาญจน์ วัฒนมงคลศิลป์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ SPA HAKUHODO

14.00 – 15.00 น. เวทีเสวนา “หยุดสัญญาณร้าย… ก่อนกลายเป็นข่าวพาดหัว”

• คุณจรีย์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมภาคีเครือข่าย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล   เปิดสถิติความรุนแรงในครอบครัวปี 2565

• คุณเอ (นามสมมติ) ผู้ผ่านพ้นประสบการณ์สัญญาณร้าย (การหึงหวง และควบคุม)

• คุณบี (นามสมมติ) ผู้ผ่านพ้นประสบการณ์สัญญาณร้าย (การบังคับ และหวาดระแวง)

• คุณวราภรณ์ แช่มสนิท ที่ปรึกษาแผนงานสุขภาวะผู้หญิง และความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์สัญญาณร้าย และรากของปัญหา

15.00 น. จบการเสวนา
QR Code :
QR Code