31 มีนาคม 2022

Time

8:30 am - 4:00 pm
ณ ชั้น 34 อาคาร SM Tower เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
แชร์

เปิดตัว สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ : ThaiHealth Academy

กำหนดการ
เปิดตัว “สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ : ThaiHealth Academy”
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ชั้น 34 อาคาร SM Tower เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
08.00 – 08.30 น.     ลงทะเบียนเรียนเชิญผู้เข้าร่วมงาน (VIP)
08.30 – 08.40 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับ และเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีสงฆ์ โดย คุณประสาน อิงคนันท์ เจ้าของเพจมนุษย์ต่างวัย
08.40 – 09.30 น.     พิธีสงฆ์
09.30 – 09.40 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับ และเรียนเชิญเข้าสู่งานเปิดตัว “สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ : ThaiHealth Academy”
09.40 – 10.00 น.     แนวคิดของการจัดตั้ง “สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ : ThaiHealth Academy”
  โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
10.00 – 10.20 น.     ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของ “สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ : ThaiHealth Academy”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
10.20 – 10.30 น.     พิธีกรกล่าวขอบคุณ ถ่ายภาพร่วมกัน และเชิญสื่อมวลชนสัมภาษณ์
10.30 – 11.00 น.     สื่อมวลชนสัมภาษณ์
11.00 – 11.30 น.     เยี่ยมชมสถานที่ของ “สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ : ThaiHealth Academy”
11.30 – 12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
12.00 – 13.00 น.     พักจัดเตรียมสถานที่สำหรับงาน Workshop
13.00 – 13.30 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Workshop
                                 หลักสูตรของ “สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ : ThaiHealth Academy” (เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)
13.30 – 15.00 น.    Workshop หลักสูตรพิเศษ โดย ผศ. ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.00 – 16.30 น.     Workshop หลักสูตรพิเศษ โดย นายพฤหัส พหลกุลบุตร เลขาธิการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
ที่มา : สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
QR Code :
QR Code