24 มิถุนายน 2023

Time

4:30 pm - 9:00 pm
แชร์

เปิดตัวเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (MovED)

 (ร่าง) กำหนดการ

เปิดตัวเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (MovED)

จัดโดย มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ รวมกับ เครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (MovED)

สนับสนุนโดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

24  มิถุนายน 2566 เวลา 16.30-21.00 น.

ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

17.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมชมดนตรีและกิจกรรมภายในงาน
18.00 – 18.30 น. • VDO Presentation สถานการณ์การเลือกปฏิบัติในสังคมไทยผ่าน 6 คนต้นเรื่อง

• Stigma Talk 3 นาที จาก 5 ปากคำของผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกตีตราเลือกปฏิบัติ โดย เครือข่ายเยาวชน/ เครือข่ายผู้หญิงที่ใช้ยาเสพติด/ เครือข่ายพนักงานบริการ/การยุติการตั้งครรภ์ และ เครือข่ายชาติพันธุ์

18.30 – 19.00 น. พิธีเปิดงาน   

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดตัวเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ

โดย คุณจารุณี  ศิริพันธุ์   ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

กล่าวเปิดงาน

โดย คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   และ  คุณภรณี  ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก9) สสส.

กล่าวต้อนรับ โดย  ผู้แทนจากเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (MovED)

19.00 – 19.50 น. เสวนา “สังคมไทยกับสถานการณ์การตีตราและการเลือกปฏิบัติ สู่ ทางออกทางรอดที่เป็นรูปธรรม”

• ที่มาและปรากฎการณ์ของการตีตราเลือกปฏิบัติในสังคมไทยกับการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง ผ่านสายตานักมานุษยวิทยา

โดย นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และอดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข

• การสื่อสารแบบไม่ตีตราเหมารวม จะเป็นจริงได้อย่างไรในสื่อสาธารณะบ้านเรา

โดยคุณ เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ มิสแกรนด์ลำพูน

• จะทำอย่างไรให้กฎหมายและนโยบายปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ

โดยคุณพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบาย

ดำเนินรายการโดย คุณจารุณี  ศิริพันธุ์  ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

19.50 – 20.10 น. การแสดงดนตรีเพื่อมวลชน
20.10 – 20.30 น. การเปิดตัวและแสดง เจตนารมณ์ ของเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (MovED)

• VDO Presentation ความเป็นเรา “ MovED”

• แสดงเจตนารมณ์เพื่อร่วมกันขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสังคมไทย พร้อม เชิญชวนสื่อสารสร้างสัญลักษณ์ร่วมกัน

20.30 – 21.00 น. ดนตรี – การแสดง

ปิดงาน

*หมายเหตุ :

1. พิธีการดำเนินรายงาน โดยคุณรุ่งโรจน์ สมบุญเก่า ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสและ Content Creator The Active 2

2. ภายในงานจะมีกิจกรรม (วิชาการ-วัฒนธรรม) ของสมาชิกเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code