08 พฤศจิกายน 2023

Time

8:30 am - 4:00 pm
แชร์

เด็กพิการเรียนไหนดี ปี 67

กำหนดการ

เด็กพิการเรียนไหนดี ปี67”

งานมหกรรมแนะแนวการศึกษาคนพิการ 

จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม และ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.. 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

 ณ อาคารไอราวัฒนาพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2  ดินแดง  

8.30 – 08.45 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน และ ผู้เข้าร่วม
08.45 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับ โดย

คุณฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ประธานกรรมการมูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม

09.00 – 09.50 น. พิธีเปิดงาน เด็กพิการเรียนไหนดี 67”

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเด็กพิการเรียนไหนดี 67

โดย นายลัทธโชติ ไชยสวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนโสตศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

กล่าวภาพรวมและแนวทางดำเนินงานสนับสนุนงานด้านคนพิการ

โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

โดย นางวันทนีย์ วัฒนะ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร

– ถ่ายภาพรวม

9.50 – 10.20 น. ประกาศมอบทุนนักเรียนพิการผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนเด็กพิการเรียนไหนดี จำนวน 5 คน

• นายลัทธโชติ ไชยสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

• นางสาวสุดารัตน์ เพียรโคตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

• นางสาวภัควดี นาราวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

• นางสาวอาภากร บุญประสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตอนุสารสุนทร (ขอเชิญนางสาวภัควดี นาราวงค์ เป็นตัวแทนรับมอบ)

• นายณัฐภูมิ ก้องพนาไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตอนุสารสุนทร (ขอเชิญนายลัทธโชติ ไชยสวัสดิ์ เป็นตัวแทนรับมอบ)

10.30  -11.20 น. นำประธานชมบูธแนะแนวการศึกษา และถ่ายภาพร่วมกันที่แบคดรอป

โดย คุณฉัตรชัย อภิบาลพูนผล

10.30 – 11.30 กิจกรรมเวิร์คช้อปวิชาปั้นพอร์ต และปั้นคำสอบสัมภาษณ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และรุ่นพี่ชวนฝันแชร์ประสบการณ์ (รอบละ 30 นาที)
11.30 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 กิจกรรมเวิร์คช้อปวิชาปั้นพอร์ต และปั้นคำสอบสัมภาษณ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และรุ่นพี่ชวนฝันแชร์ประสบการณ์ (รอบละ 30 นาที)
16.00 ปิดงานเด็กพิการเรียนไหนดี 67 กรุงเทพฯ

 

 

QR Code :
QR Code