05 เมษายน 2024

Time

11:00 am - 12:00 pm
แชร์

สรุปผลการดำเนินโครงการ BKK Zero Waste ต่อยอดแคมเปญไม่เทรวม

กำหนดการ

“สรุปผลการดำเนินโครงการ BKK Zero Waste ต่อยอดแคมเปญไม่เทรวม”

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

11.00 – 11.20 น. ความคืบหน้าการดำเนินโครงการไม่เทรวม

โดย นายพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สรุปผลการดำเนินโครงการ

โดย รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์วานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

11.20 – 11.30 น. กล่าวขอบคุณ

โดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

11.30 – 12.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรแหล่งกำเนินที่เข้าร่วมโครงการและภาคีที่ปรึกษา
12.00 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

หมายเหตุ กำหนดการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code