05 พฤศจิกายน 2023

Time

4:00 am - 9:00 am
แชร์

วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ Thai Health Day Run 2023

กำหนดการ

วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ Thai Health Day Run 2023

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

ณ ใต้สะพานพระราม 8 และสวนหลวงพระราม 8

04.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับนักวิ่ง
04.30 น. อบอุ่นร่างกายและยืดเหยียด
04.45 น. พิธีเปิดงาน THAI HEALTH DAY RUN 2023
05.00 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กม.
05.10 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กม.
05.15 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 3 กม.
08.00 น. เคารพธงชาติ
09.00 น. ปิดกิจกรรม
QR Code :
QR Code