08 มิถุนายน 2022

Time

4:00 pm - 6:00 pm
ณ ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ
แชร์

ลงพื้นที่คนไร้บ้าน สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายป้องกันคนไร้บ้านหน้าใหม่

กำหนดการ
ลงพื้นที่คนไร้บ้าน สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายป้องกันคนไร้บ้านหน้าใหม่
วันพุธที่ 8 มิ.ย. 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. 
ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ 
16.00 – 18.00 น.     • นโยบาย กทม. ต่อการขับเคลื่อนชีวิตคนไร้บ้าน
                                  นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
                                  • บทบาท สสส. ดูแลสุขภาวะคนไร้บ้าน ขับเคลื่อนชีวิตดูแลตัวเองได้
                                 นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.
                                 • ข้อเสนอเชิงนโยบายดูแลสุขภาวะคนไร้บ้าน ป้องกันคนไร้บ้านหน้าใหม่
นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดแผนงานพัฒนาองค์ความรู้ฯ สุขภาวะคนไร้บ้าน สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
QR Code :
QR Code