12 กันยายน 2022

Time

9:00 am - 9:30 am
แชร์

รณรงค์แคมเปญ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety”

กำหนดการ

รณรงค์แคมเปญ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety”

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 09.30 น.

ณ บริเวณหน้าอาคารบริหาร สำนักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 

08.50 – 09.00 น.          ผู้บริหารเดินทางมาถึง

• ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

• นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส.

• รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ

• ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด •

09.00 – 09.10 น.          ถ่ายภาพร่วมกัน

09.10  – 09.25 น.          ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ให้คนไทยขับขี่ปลอดภัยเพื่อทุกคนบนท้องถนน

บนจักรยานยนต์ของบุรุษไปรษณีย์ และถ่ายภาพร่วมกันกับบุรุษไปรษณีย์

09.25 – 09.30 น.          มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code