10 เมษายน 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

รณรงค์เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566 “สงกรานต์ปลอดภัย สาดสุข เคารพสิทธิ”

กำหนดการ

รณรงค์เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566 “สงกรานต์ปลอดภัย สาดสุข เคารพสิทธิ”

จัดโดย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล  มูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2

อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

09:00 – 10:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
10:00 – 10:05 น. วีทีอาร์ ชุด “สงกรานต์ปลอดภัย สาดสุข เคารพสิทธิ”
10:05 – 10:10 น. กล่าวรายงาน โดย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
10:10 – 10:30 น. • กล่าวเปิดงาน

โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

• ปลัดกระทรวงฯ และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับมอบสื่อรณรงค์สงกรานต์จาก สสส. และถ่ายรูปรวมกัน

10:30 – 10:45 น. กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “โหวตสงกรานต์” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมโหวต สิ่ง ดี ๆ ที่อยากให้คงอยู่ และที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์ ประกอบการแสดงกลองยาว นางรำ
10:45 – 11:45 น. เวทีเสวนา หัวข้อ “สงกรานต์ปลอดภัย สาดสุข เคารพสิทธิ… เราทำได้”

• คุณพ่อเยาวชนที่ประสบอุบัติเหตุจนต้องนั่งวิลแชร์ตลอดชีวิตจากการดื่มแล้วขับ ช่วงสงกรานต์

โดย นายคุณากร กนิษฐายน

• เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน “มองสงกรานต์กับสิ่งดีๆและสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น”

โดย นางสาวอังคณา อินทสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

• ทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์การแต่งกายกับปัญหาการคุกคามทางเพศช่วงสงกรานต์

โดย นางสาววิริฒิพา ภักดีประสงค์ (คุณวุ้นเส้น) ดารา/ CEO แบรนด์ SEWA

• ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

• นางสาวกรรณนิกา  เจริญลักษณ์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ดำเนินรายการโดย นายนฤบดี จันทรส เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม

12:00 น. สิ้นสุดกิจกรรมและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code