19 ธันวาคม 2023

Time

1:00 pm - 3:00 pm
แชร์

“ยิ่งดื่มนาน สมองยิ่งเสี่ยง ดื่มไม่ขับ” ปีใหม่ 2567

กำหนดการแถลงข่าว

“ยิ่งดื่มนาน สมองยิ่งเสี่ยง ดื่มไม่ขับ” ปีใหม่ 2567

จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สสส. และภาคีเครือข่าย

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566

ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

13.00 น. ผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน ลงทะเบียน
13.30 น. เปิดสปอตวิดีโอรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
13.40 น. พิธีกรกล่าวต้อนรัรบ โดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์

ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

14.00 น. พิธีการแถลงข่าว “ยิ่งดื่มนาน สมองยิ่งเสี่ยง ดื่มไม่ขับ” ปีใหม่ 2567

ผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้

• สสส. กับการขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• ยิ่งดื่ม ยิ่งส่งผลต่อสมอง เสี่ยงอุบัติเหตุได้อย่างไร

โดย นายแพทย์ประชา กัญญาประสิทธิ์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ.เชียงใหม่

• นโยบายและมาตรการคุมเข้ม – เตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

โดย ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

• การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน

โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

14.50 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน/ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
15.00 น. เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

หมายเหตุ กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code