01 ธันวาคม 2022

Time

1:30 pm - 3:00 pm
แชร์

มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6

กำหนดการแถลงข่าว

มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6

Thailand Friendly Design Expo 2022

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13.30 น. ลงทะเบียน
14.00 น. กล่าวต้อนรับโดย ผู้บริหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
14.05 น. เปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss Thailand Friend Design 2023 และมงกุฎ Miss Thailand Friend Design 2023
14.10 น. แถลงข่าวการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022

โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว รวม 10 ท่าน ดังนี้

1. คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

2. คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

3. คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

4. คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

5. คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

6. คุณรุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

7. นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

8. คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท คลองท่อมเฮอริเทจ จำกัด

9. คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

10. คุณทาคายะสุ ชิมาดะ ประธานบริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินรายการโดย นายกฤษณะ ละไล

14.40 น. ช่วงถาม-ตอบ
14.50 น. ร่วมถ่ายภาพ
15.00 น. จบการแถลงข่าว

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code