17 มิถุนายน 2022

Time

1:00 pm - 3:00 pm
ณ ณ ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
แชร์

พิธีเปิดโครงการรู้เล่นเต้นรำ ภายใต้โครงการลานสุขสุขภาพใกล้บ้าน

กำหนดการพิธีเปิด
โครงการรู้เล่นเต้นรำ ภายใต้โครงการลานสุขสุขภาพใกล้บ้าน
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย
ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
12.30 – 13.00 น.     ลงทะเบียน
13.00 – 13.15 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
13.15 – 13.30 น.     รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา ผู้จัดการโครงการลานสุขภาพใกล้บ้าน
                                 กล่าวรายงานโครงการลานสุขภาพใกล้บ้าน “ลานรู้เล่นเต้นรำ
13.30 – 13.40 น.     ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
                                 และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) กล่าววัตถุประสงค์และกระบวนการ
                                 ดำเนินงานของสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.)
13.40 – 13.50 น.     นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
                                 กล่าวการร่วมมือในท้องถิ่นและผลักดันพื้นที่ในการส่งเสริมสุขภาวะระดับท้องถิ่น
13.50 – 14.30 น.     นายวราดิศร  อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี
                                  กล่าวเปิดโครงการ “ลานรู้เล่นเต้นรำ” พร้อมมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรให้แก่ภาคีที่ร่วมพัฒนาพื้นที่ และถ่ายรูปร่วมกัน
14.30 – 15.00 น.      ประธานพิธีและแขกผู้มีเกียรติเดินชมพื้นที่ดำเนินการ
QR Code :
QR Code