01 พฤศจิกายน 2022

Time

9:00 am - 1:00 pm
แชร์

พิธีเปิดงาน “เด็กพิการเรียนไหนดี 66”

เด็กพิการเรียนไหนดี 66

กำหนดการ

พิธีเปิดงานเด็กพิการเรียนไหนดี 66

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น.

ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.20 น. พิธีเปิดงาน “เด็กพิการเรียนไหนดี’66” 

กล่าวถึงที่มาของงานเด็กพิการเรียนไหนดี’66

 • นายฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ประธานมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการ และสังคม

กล่าวถึงการร่วมสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม

 • คุณกฤษณา จรรยาสกุลวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานขาย รอยัล พารากอน ฮอลล์

กล่าวถึงภาพรวมและแนวทางดำเนินงานสนับสนุนงานด้านคนพิการ

 • คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

กล่าวเปิดงาน

โดย ดร.ดนุช  ตันเทอดทิตย์  เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

10.10 – 10.20 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
10.30 – 11.15 น. รับชมกิจกรรม workshop วิชา 3 ปั้น

 • วิชาปั้นฝันเป็นตัว
 • วิชาปั้นพอร์ต
 • วิชาปั้นคำ
 • ชมบูธจากสถาบันการศึกษา และบูธเครือข่ายคนพิการ

รุ่นพี่แชร์ประสบการณ์ชีวิตการค้นหาตัวเอง การเรียน การทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

 • พี่ฝ้าย บุญธิดา ชินวงษ์ influencer/นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
 • พี่ขิม ณิชกานต์ กวีวรญาณ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) ประจำประเทศไทย
 • พี่เต็งหนึ่ง ศราวุฒิ ชูยศ บาริสต้าคนเก่งแห่ง Dots Coffee
 • พี่โบ๊ท จูพุก พนักงานรับทำความสะอาดแอร์ จาก Sandbox Air

ดำเนินรายการโดย คุณธัญนที หยกสกุล

12.20 – 12.15 น. พักเวที (พักรับประทานอาหารกลางวัน)
12.15 – 13.00 น. ฟังดนตรีจากพี่ๆ วง Happy Unlimit
13.00 – 14.00 น. รุ่นพี่แชร์ประสบการณ์เทคนิคเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

 • พี่โอ๊ป เจษฎาพร สิงห์ชา นักศึกษาปี 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • พี่กล้า ปัญวุฒิ พุฒิตรีภูมิ นักศึกษา ปวส.2 ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 • พี่แทน ธีระวัฒน์ สาครสหโยธิน นักศึกษาปี 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการผู้ประกอบการ ม.สยาม
 • คุณแม่ปลา พิชญา เพชรยวน ผู้ปกครองของพี่แทน ธีระวัฒน์

ดำเนินรายการโดย คุณธัญนที หยกสกุล

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code