25 มีนาคม 2024

Time

10:00 am - 12:00 pm
แชร์

พิธีเปิดงานแถลงข่าว “โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นสนุกทุกวันที่โลตัส”

(ร่าง) กำหนดการ

พิธีเปิดงานแถลงข่าว “โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นสนุกทุกวันที่โลตัส”

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ศูนย์การค้าโลตัส สาขาบางกะปิ

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้ร่วมงาน
11.00 – 11.20 น. • กล่าวต้อนรับ

โดย นางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารพื้นที่ศูนย์การค้า โลตัส

• กล่าวร่วมยินดี

โดย นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส.

• กล่าวรายงานความร่วมมือและความเป็นมาของโครงการฯ

โดย นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว

11.20 – 11.30 น. • ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

• ถ่ายภาพร่วมกัน

• เปิดมุมลานเล่น “โลตัสเอาใจคิด(ส์)”

11.30 – 12.00 น. ประธาน และผู้มาร่วมงานเยี่ยมชมบูธและกิจกรรมในงาน พร้อมทั้งชมผลิตภัณฑ์จากชมรมแม่เลี้ยงเดี่ยวและกลุ่มเปราะบาง

เสร็จสิ้นพิธีเปิดงานโครงการฯ

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

QR Code :
QR Code